Kancelaria radcy prawnego > Obrót gospodarczy > Spory między przedsiębiorcami

Spory między przedsiębiorcami

Aktywna działalność przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, w tym mnogość nawiązywanych stosunków gospodarczych, które zapewniają rozwój przedsiębiorstwa, nierozerwalnie związana jest z większym ryzykiem wchodzenia w różnego typu interakcje z innymi podmiotami, które prowadzić mogą do powstania sporów, w szczególności na tle: ważności lub skuteczności zawieranych kontraktów handlowych, realizacji postanowień umownych, możliwości egzekwowania kar umownych oraz odszkodowań.

Pomimo wejścia w życie z dniem 03 maja 2012 r. nowelizacji do Kodeksu postępowania cywilnego, która formalnie zadecydowała o uchyleniu dotąd obowiązujących przepisów z zakresu tzw. postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, nadal funkcjonują faktyczne dystynkcje i niuanse pomiędzy prowadzeniem sporów, w których po obu stronach występują podmioty profesjonalnie uczestniczące w obrocie gospodarczym a reprezentacją w sporach osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W tej sytuacji kompetentne doradztwo prawne może przyczynić się niewątpliwie do uzyskania szerszej perspektywy na doprowadzenie sporu do korzystnego i satysfakcjonującego zakończenia.

Nasza Kancelaria podejmuje czynności z zakresu pomocy prawnej i reprezentację procesową na każdym etapie sporu między przedsiębiorcami, a w szczególności zapewniając wsparcie w doprowadzeniu do jego pozaprocesowego rozwiązania (mediacja, uczestnictwo w negocjacjach) bądź też świadcząc zastępstwo procesowe w toku postępowania sądowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.