Spadki

Radca Prawny Marta Zakrzewska-Byra z Poznania zapewnia pomoc prawną we wszelkich kwestiach prawnych związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku

W sytuacji, gdy istnieje spór pomiędzy spadkobiercami co do reżimu dziedziczenia, ważności testamentu, czy zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, przedmiotowe kwestie należy rozstrzygnąć w ramach postępowania sądowego. Postępowanie to – mimo iż toczy się w trybie tzw. niespornym (nieprocesowym) – ma często bardziej sporny i dynamiczny przebieg, aniżeli postępowanie procesowe.

Przebieg sprawy spadkowej:

  • Ustalenie daty otwarcia spadku oraz kręgu spadkobierców;
  • Ustalenie tytułu powołania do spadku;
  • Przekazanie instrukcji co do zakresu niezbędnej dokumentacji (w tym odpisów aktów stanu cywilnego);
  • Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz złożenie wniosku w sądzie wraz z dokumentami towarzyszącymi;
  • Kontrolowanie przebiegu sprawy, pouczanie o obowiązkach podatkowych związanych z dziedziczeniem;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych od spadków i darowizn, składanie deklaracji w imieniu spadkobierców.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc na każdym etapie takiego postępowania, sporządzając wnioski i zapewniając zastępstwo na rozprawach.

W przypadku pytań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku lub innych aspektów prawnych związanych ze sprawami spadkowymi prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.