Podział majątku

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra w Poznaniu posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku.

Rozliczenia finansowe są immanentną cechą i konsekwencją ustania małżeństwa jako swoistej spółki prawa rodzinnego. W przypadku, gdy małżonkowie sami nie potrafią dojść do porozumienia, może zostać orzeczony sądowy podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej.

Majątek wspólny małżonków stanowią co do zasady zarówno wszystkie przedmioty i inne wartości nabyte wspólnie przez oboje małżonków, jak również rzeczy nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej.

Wnikliwie przygotowane postępowanie dowodowe oraz analiza składników majątku wspólnego, pozwalają na sformułowanie roszczeń towarzyszących, które niejednokrotnie pozwalają zmienić pierwotnie zakładany przez przeciwnika tok sprawy.

Czynności prawne w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków:

  • Ustalenie  daty początkowej i końcowej obowiązywania wspólności ustawowej małżeńskiej;
  • Określenie zakresu majątku wspólnego – poszczególnych składników majątku, ich zindywidualizowanie oraz ustalenie ich wartości;
  • Ustalenie zakresu roszczeń uzupełniających i nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste (odrębne) oraz z majątków osobistych (odrębnych) na majątek wspólny;
  • Udzielenie instrukcji w zakresie  zebrania do sprawy obligatoryjnych dokumentów;
  • Analiza sprawy podziałowej pod kątem sposobu podziału majątku wspólnego, rozliczenia roszczeń uzupełniających oraz koniecznych do zgłoszenia wniosków dowodowych w sprawie, w tym dotyczących oszacowania wartości poszczególnych składników;
  • Sporządzenie wniosku o podział wraz z selekcją przekazanej przez Klienta dokumentacji, relewantnej w sprawie;
  • Złożenie wniosku we właściwym  sądzie wraz z kompletem załączników i właściwą opłatą;
  • Zapewnienie stawiennictwa na rozprawach, wsparcia merytorycznego i kontrola przebiegu sprawy.

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra z Poznania zajmuje się wszystkimi czynnościami prawnymi w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków.

Zapraszamy do kontaktu, celem uzyskania dodatkowych informacji na temat prowadzenia spraw o podział majątku przez naszą Kancelarię.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.