Kancelaria radcy prawnego > Obrót gospodarczy > Zakładanie i rejestracja spółek w KRS

Zakładanie i rejestracja spółek w KRS

Przeprowadzenie procesu rejestracji nowego podmiotu gospodarczego bądź zgłoszenia zaistniałych zmian w jego strukturze wiąże się z koniecznością sporządzenia umów, obligatoryjnych oświadczeń, wniosków towarzyszących i wypełnienia formularzy KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Ich sprawne przygotowanie staje się istotną wartością, ułatwiającą projektowanie decyzji biznesowych, zwłaszcza w kontekście możliwości otrzymania dotacji, subwencji, pomocy finansowej i innych form wsparcia przedsiębiorców.

Jest to istotne tym bardziej, że obowiązujące w zakresie zakładania i rejestracji spółek regulacje prawne często jawią się przedsiębiorcom jako nieprzejrzyste i mało czytelne.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną przy zakładaniu oraz rejestracji spółek w KRS, opierając się na wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie oraz na dogłębnej znajomości praktycznych aspektów sądowych procedur rejestracyjnych.

Czynności w zakresie zakładania i rejestracji Spółek:

  • Ustalenie wspólnie z Klientem celu gospodarczego i przedmiotu działalności, w jakim założyciel zamierza zawiązać/powołać spółkę;
  • Przedstawienie Klientowi przewidzianych przez przepisy form prowadzenia działalności oraz opisanie charakterystyki poszczególnych spółek, w tym wybranych zagadnień związanych z opodatkowaniem spółek;
  • Dopasowanie rodzaju podmiotu (spółki) do potrzeb Klienta i założonego przez niego celu gospodarczego w celu stworzenia optymalnego rozwiązania;
  • Przedstawienie zagadnień organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem przyszłego podmiotu oraz uzgodnienie z Klientem przyszłych zapisów aktu założycielskiego (umowy spółki) w sprawach dotyczących przedmiotu działalności, sposobu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki, organów spółki etc.;
  • Dyskusja w przedmiocie nazwy (firmy) podmiotu, dopuszczalności posługiwania się określoną nazwą oraz możliwości ochrony nazwy;
  • Przygotowanie projektu aktu założycielskiego (umowy spółki) oraz współpraca z notariuszem na etapie czynności notarialnych;
  • Przygotowanie formularzy rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego, dokumentów towarzyszących, niezbędnych do rejestracji podmiotu oraz pozostałych formularzy statystycznych, podatkowych i z zakresu ubezpieczenia społecznego;
  • Złożenie we właściwym sądzie rejestrowym kompletu dokumentacji dotyczących tzw. pierwszego wpisu podmiotu, wraz z zapewnieniem uiszczenia odpowiednich opłat oraz monitorowanie przebiegu i czasu trwania procesu rejestracyjnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra kompleksowo zajmuje się przeprowadzaniem procesu zakładania i rejestracji spółek w KRS.

Osoby, które planują założenie i rejestrację spółki, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.