Umowy handlowe

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra świadczy usługi w zakresie przygotowywania oraz opiniowania umów handlowych. 

Powszechna rola umów w obrocie gospodarczym sprawia, że świadomość prawna jego uczestników jest coraz większa. Paradoksalnie jednak, stosunkowo często mają miejsce sytuacje, gdy osoba podpisująca umowę nie zna bądź w ogóle nie rozumie zapisów znajdujących się w danej umowie lub – co gorsza – przypisuje im zupełnie inne, niewłaściwe znaczenie.

Problematyka umów handlowych i regulaminów jest zróżnicowana i powinna być dostosowana do zagadnień funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie oraz w danej dziedzinie działalności gospodarczej, w tym nakierowana na konkretny sposób zawierania umów (na odległość, drogą elektroniczną, w siedzibie przedsiębiorstwa).

Zagadnienia dotyczące ogólnych warunków umów czy też regulaminów świadczonych usług, nierzadko powinny być poddane ocenie prawnej pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi konsumentów, w szczególności zweryfikowane pod kątem niedozwolonych klauzul umownych.

W ramach obsługi prawnej związanej z umowami handlowymi wykonujemy następujące czynności:

  • Ustalenie celu gospodarczego, dla realizacji którego niezbędne jest sporządzenie projektu umowy jednorazowej lub ramowej, regulaminu, porozumienia handlowego czy też jednostronnego oświadczenia kontrahenta – jak na przykład projektu weksla i deklaracji wekslowej;
  • Dokładne zapoznanie się z oczekiwaniami Klienta oraz ustalenie dotychczasowej praktyki i zwyczajów handlowych funkcjonujących w danego typu stosunkach gospodarczych;
  • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego, możliwości prawnych oraz ewentualnych alternatyw rozwiązań prawnych, a dla stosunków prawnych z udziałem konsumentów (osób fizycznych nabywających dobra dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą) – weryfikacja propozycji pod kątem zgodności z prawami konsumenckimi;
  • Sporządzenie projektu umowy, regulaminu lub oświadczenia (w tym weksla bądź deklaracji wekslowej) z uwzględnieniem prawnych zabezpieczeń Klienta i gwarancji wykonania umowy przez kontrahenta, a także ocena konsekwencji, z jakimi wiążą się one na gruncie prawa podatkowego.

Nasza Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów handlowych oraz regulaminów.

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy z naszą kancelarią osoby i instytucje nie tylko z Poznania.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.