System prawny

System prawny to całokształt obowiązujących przepisów prawnych. W potocznym rozumieniu funkcjonuje on jako synonim szerszego pojęcia porządku prawnego, obejmującego również system organów i instytucji związanych z obiegiem prawnym.

Polski system prawny, opierający swoje fundamenty na utrwalonych od lat instytucjach prawnych, na przestrzeni ostatnich lat przeszedł głęboką metamorfozę spowodowaną koniecznością dostosowania poszczególnych jego gałęzi najpierw do zasad gospodarki wolnorynkowej, a następnie - do reguł prawa wspólnotowego obecnej Unii Europejskiej w toku procesu tzw. harmonizacji prawa.

Sukcesywnie powiększający się katalog przepisów, regulujących wszelkie aspekty funkcjonowania podmiotów w przestrzeni prawnej, powoduje, iż konieczne staje się przeprowadzenie szczegółowych analiz w celu poprawnego ustalenia stanu prawnego w danej sprawie i opracowania skutecznych metod rozwiązania problemów prawnych. Zazwyczaj przeciętny uczestnik obrotu prawnego nie ma możliwości, aby we własnym zakresie rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości prawne. Dlatego też istotną rolę pełnią w takich wypadkach podmioty zajmujące się doradztwem prawnym, w tym nasza Kancelaria.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z katalogiem spraw, w których świadczymy usługi doradztwa prawnego.


Zadzwoń 881-75-75-75
Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.