Radca prawny

Kompetencje radcy prawnego wynikają z art. 4 i następnych Ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych. Radca prawny jest uprawniony do wykonywania wolnego zawodu oraz reprezentacji klientów i może świadczyć pomoc prawną polegającą na:

  • Konsultacjach i poradach prawnych,
  • Sporządzaniu opinii prawnych,
  • Przygotowywaniu projektów umów, oświadczeń i innych aktów,
  • Zastępstwie procesowym i reprezentacji prawnej przez sądami oraz urzędami.

Radca prawny i adwokat wykonują tożsame czynności w postępowaniu przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi, przy czym w postępowaniu karnym oraz karnoskarbowym obrońcą oskarżonego może być wyłącznie adwokat. Radcy prawnemu przysługują jednak pełne uprawnienia do reprezentowania pokrzywdzonego w sprawach karnych. Fundamentalne zbliżenie kompetencji radcy prawnego do uprawnień adwokackich zostało dokonane na mocy nowelizacji do ustawy o radcach prawnych z dnia 30.06.2005 r., która weszła w życie z dniem 10.09.2005 r.

Więcej informacji o usługach radców prawnych na stronie Kancelarii Radcy Prawnego.

 

Zadzwoń 881-75-75-75
Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.