Adwokat

Adwokat jest tradycyjnie prawnikiem świadczącym pomoc prawną związaną z występowaniem przed sądami i urzędami. Kompetencje adwokata obejmują również udzielanie porad prawnych, a także sporządzanie opinii, pism procesowych oraz projektów umów i innych oświadczeń.

Możliwość reprezentowania spraw klientów przed sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych przez wiele lat była wyłączną domeną adwokatów. Jednakże nowelizacja ustawy o radcach prawnych, która weszła w życie we wrześniu 2005 r. – doprowadziła do zbliżenia kompetencji radcy prawnego do uprawnień adwokackich.

Aktualnie radca prawny, podobnie jak adwokat, może świadczyć pomoc prawną polegającą na:

  • Udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
  • Sporządzaniu opinii, pism procesowych oraz projektów umów i innych oświadczeń,
  • Zastępstwie i reprezentacji prawnej i procesowej przez sądami oraz urzędami.

Co do zasady, radca prawny i adwokat wykonują tożsame czynności w postępowaniu przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi. Różnicą jest to, że w postępowaniu karnym oraz karnoskarbowym obrońcą oskarżonego może być wyłącznie adwokat. Natomiast radcy prawnemu przysługują pełne kompetencje do reprezentowania pokrzywdzonych w ramach postępowania karnego, takie same, jak adwokatowi.

Czy warto korzystać z usług radcy prawnego w postępowaniu sądowym?

Tradycyjną domeną radców prawnych są sprawy związane z szeroko rozumianym obrotem gospodarczym, wśród których najbardziej rozpowszechnione są sprawy z zakresu opiniowania umów handlowych, rejestracji spółek, przekształceń oraz doradztwa podatkowego. W sprawach tych radcy prawni specjalizują się od kilkudziesięciu już lat i posiadają w tym zakresie szczegółową wiedzę prawną, praktyczne doświadczenie i dogłębne zrozumienie istoty spraw gospodarczych.

Radcy prawni zobligowani są do wnikliwego śledzenia licznych zmian przepisów i linii orzecznictwa, tendencji prawnych oraz  zapotrzebowania rynku na określone produkty – wytwory myśli i praktyki prawnej. Dzięki powyższemu radców prawnych cechuje z zasady dynamiczne podejście do problemów prawnych oraz wolne od rutyny spojrzenie na problemy niestandardowe, a przez to skuteczne i zaskakujące pomysły na rozwiązanie i dorównanie kroku ewoluującym standardom prawnym.

Dzięki powyższemu, radcy prawni w sprawach gospodarczych, jak również w sprawach dotyczących instytucji prawa rodzinnego i spadkowego, ugruntowanych przez lata w polskim systemie prawnym, posiadają  świeże spojrzenie na problem oraz niestandardowe podejście, zaskakujące dla adwersarzy procesowych.

Z tego punktu widzenia, poza wyjątkami, radca prawny nie ustępuje adwokatowi w kompetencjach do reprezentowania przed sądem.

Celem uzyskania szerszych informacji na temat możliwości reprezentowania przez sądem w sprawach gospodarczych, rodzinnych (rozwody, separacje, opieka nad dziećmi) czy spadkowych, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75
Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.