Umowy o pracę

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra z Poznania zajmuje się przygotowywaniem umów o pracę, zabezpieczających interesy naszych Klientów i zgodnych z obowiązującym prawem pracy.

Nasza Kancelaria przygotowuje:

  • umowy na okres próbny,
  • umowy na czas określony,
  • umowy na czas nieokreślony,
  • umowy na czas wykonania określonej pracy,
  • umowy o pracę tymczasową,
  • umowy przedwstępne zawierane przed zawarciem umowy o pracę,

a także wszystkie inne rodzaje umów i oświadczeń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Problematyka umów o pracę nie ogranicza się wyłącznie do ich sporządzania, albowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosunek pracy jest definiowany dodatkowo w oparciu o tzw. dokumenty towarzyszące, którymi są m.in. informacje dodatkowe o warunkach pracy, wyciągi z przepisów dotyczących równouprawnienia i zakazu dyskryminacji, regulaminy pracy oraz wynagradzania bądź złożona problematyka związana z  układami zbiorowymi pracy oraz porozumieniami wewnątrzzakładowymi.

Umowy o pracę nierzadko są poprzedzane zawarciem przedwstępnych umów o pracę, bądź też spisaniem przez obie strony listów intencyjnych, na bazie których czasem również dochodzi do sporów pracowniczych.

Przy sporządzaniu umowy o pracę bądź aneksu do umowy o pracę, należy każdorazowo wnikliwe ocenić stan faktyczny, gdyż określone zapisy dotyczące zakresu obowiązków pracowniczych, miejsca świadczenia pracy bądź zakazu konkurencji generują powstanie określonych roszczeń, co stanowić może zarzewie przyszłych konfliktów.

W sytuacjach sporów i dysonansów pomiędzy obiema stronami danego stosunku prawnego, w zakresie zakwalifikowania jego istotnych cech do sfery prawa cywilnego bądź prawa pracy, niejednokrotnie dochodzi do konieczności jego weryfikacji przed sądem pracy w ramach tzw. postępowania o ustalenie stosunku pracy, którego wynik, a zwłaszcza wynik pozytywny, powoduje poważne konsekwencje prawne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, w tym w sferze ubezpieczeń społecznych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią zarówno pracodawców, jak i pracowników zainteresowanych pomocą prawną przy sporządzaniu i realizacji umów o pracę bądź w sprawach sądowego ustalenia stosunków pracy.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.