Kancelaria radcy prawnego > Prawo pracy > Zwolnienia dyscyplinarne i wypowiedzenia

Zwolnienia dyscyplinarne i wypowiedzenia

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą prawną zwolnień dyscyplinarnych oraz wypowiedzeń zarówno po stronie pracodawcy, jak również pracownika.

Dla umowy o pracę, tak jak dla każdego stosunku prawnego, przepisy przewidują określone sposoby i tryby jej rozwiązania. Tryb zwolnienia pracownika wywiera nie tylko charakterystyczne skutki w zakresie prawa pracy, lecz również szczególnie silnie rzutuje na sytuację prawną zwolnionego pracownika w zakresie praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki, świadczenia etc.) bądź świadczeń wynikających z przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W tej sytuacji, położenie prawne i ewentualna potrzeba złożenia odwołania do sądu pracy, winny być oceniane z uwzględnieniem chociażby powyższych problemów.

Analizując sprawy związane ze zwolnieniami dyscyplinarnymi i wypowiedzeniami, Kancelaria bada:

  • Zagadnienia formalne związane z rozwiązaniem umowy (zwolnieniem dyscyplinarnym lub wypowiedzeniem), prawidłowość złożenia oświadczeń w tym zakresie, zgodność z trybem przewidzianym w przepisach Kodeksu pracy;
  • Kwestie merytoryczne związane z zasadnością rozwiązania, w szczególności, czy przyczyna podana jako decydująca o zwolnieniu dyscyplinarnym (wypowiedzeniu) jest prawdziwa i rzeczywista.

Kancelaria sporządza:

  • Pozwy, odwołania do sądu pracy, pisma procesowe w toku spraw sądowych, informując Klientów o perspektywach procesowych oraz potencjalnych szansach powodzenia;
  • Projekty oświadczeń dla pracodawców dotyczących rozwiązania stosunków pracy.

Osoby zainteresowane pomocą we wszelkich aspektach prawnych związanych związanych z wypowiedzeniami oraz ze zwolnieniami dyscyplinarnymi, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Udzielamy porad prawnych osobom nie tylko z Poznania.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.