Rozwody

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu spraw rozwodowych.

Prowadzenie spraw rozwodowych

Sąd może orzec rozwód wyłącznie po stwierdzeniu całkowitego i trwałego rozkładu małżeństwa. Orzeczenie rozwodu może odbyć z ustaleniem zawinienia w rozkładzie pożycia – na żądanie któregokolwiek z małżonków bądź bez orzekania o winie – na zgodny wniosek obojga małżonków.

Jak przebiega rozwód?

Procedowanie w sprawach dotyczących rozwodów obejmuje:

 • Zebranie dokładnego wywiadu od Klienta;
 • Ustalanie, istotnego w sprawie, stanu faktycznego;
 • Skompletowanie niezbędnej dokumentacji i jej ocena merytoryczna;
 • Zaproponowanie rodzaju wniosków procesowych i dowodowych adekwatnych w sprawie, w tym zabezpieczeń;
 • Sporządzenie pozwu i załączników;
 • Złożenie pozwu w sądzie wraz z załącznikami oraz opłatą;
 • Informowanie klienta o stanie sprawy, terminach posiedzeń;
 • Sporządzanie koniecznych pism procesowych w toku sprawy, w tym odpowiedzi na pisma strony przeciwnej;
 • Uczestnictwo i zastępstwo procesowe na rozprawach;
 • Składanie wniosków o doręczenie odpisów protokołów posiedzeń, orzeczeń sądowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra kompleksowo zajmuje się rozwodami na każdym etapie sprawy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rozwodu zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

  Polityce Prywatności.