Kancelaria radcy prawnego > Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z tym, że od dnia 25.05.2018r. rozpocznie obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym poniżej „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym przekazujemy informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra z siedzibą w Poznaniu (zwaną w dalszej części niniejszej informacji „Kancelarią”).

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest radca prawny Marta Zakrzewska-Byra Kancelaria Radcy Prawnego ul. Wodna 15/7, 61-782 Poznań, adres poczty elektronicznej: biuro@mzbkancelaria.pl

Poniższe informacje przekazujemy w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pana/Pani żadne działanie ani kontakt z Kancelarią.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie Kancelaria przetwarza dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, którymi są:

 1. zawarcie i wykonywanie umowy zawartej przez klienta z Kancelarią – m.in. obejmującej udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie klientów Kancelarii przed sądami, organami administracji publicznej, osobami trzecimi oraz podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 pkt. b RODO),
 2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – m.in. obejmujących obowiązek podania danych osobowych stron postępowań przy poszczególnych czynnościach procesowych, sądowych, administracyjnoprawnych i innych, realizowanych przez Kancelarię, jak i dochodzenie lub zabezpieczanie roszczeń Kancelarii (art. 6 ust.1 pkt. c RODO),
 3. przekazywanie klientowi aktualnych informacji o stanie prowadzonych spraw, niezbędnych i celowych czynnościach związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, informacji dotyczących Kancelarii itp. w oparciu o odrębną zgodę udzieloną przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Które dane osobowe są niezbędne

Kancelaria stosuje zasadę tzw. minimalizacji danych osobowych, co oznacza, iż Kancelaria przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu  przetwarzania danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzasadniony jest przedmiotem świadczonej usługi prawnej i prowadzonego postępowania sądowego/administracyjnego/pozasądowego.

 1. Komu przekazywane są Państwa dane

Kancelaria przekazuje Państwa dane wyłącznie podmiotom, organom, osobom trzecim, którym przekazanie danych niezbędne jest w celu zrealizowania umowy zawartej z klientem Kancelarii, w tym partnerom świadczącym usługi prawne, usługi tłumaczeń, notariuszom, rzeczoznawcom.

Dane osobowe mogą być również przedmiotem przekazania firmom kurierskim obsługującym korespondencję, firmom archiwizującym dokumenty, partnerom Kancelarii świadczącym usługi rachunkowe i techniczne (utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, utrzymanie serwisów internetowych, obsługa serwera poczty elektronicznej).

 1. Jak długo Kancelaria przechowuje Państwa dane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych Kancelarii są przechowywane przez okres wykonywania umowy z klientem, a po jego upływie przez czas, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np. w celach archiwizacji dokumentów).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię, przysługują Państwu uprawnienia do żądania:

 1. dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, czyli do uzyskania potwierdzenia czy Kancelaria przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Kancelarię są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. usunięcia danych, z wyłączeniem danych przetwarzanych w celach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przeniesienia danych, to jest prawo do otrzymania dostarczonych Kancelarii danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi danych.

Ponadto, przysługują Państwu:

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego obowiązku Kancelarii,
 2. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, z wyłączeniem danych przetwarzanych w celach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

  Serwis www.mzbkancelaria.pl wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie, umieszczane na komputerze użytkownika po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie Centrum ochrony prywatności Google.

  Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

  Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy publikowane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu www.mzbkancelaria.pl lub innych stronach powiązanych z www.mzbkancelaria.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania plików tych cookie Google na stronie: Centrum ochrony prywatności Google.

  Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe, zapewniamy możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości informacji handlowych pocztą elektroniczną, inicjowania przez nas rozmów telefonicznych i korzystania z innych metod komunikacji bezpośredniej, w celach marketingowych, przedstawiania ofert lub badania rynku, satysfakcji klienta itp. W przypadku, gdy otrzymana od nas wiadomość nie będzie zawierać informacji na temat sposobu rezygnacji z otrzymywania podobnych wiadomości lub gdyby z jakichś powodów złożona rezygnacja okazała się nieskuteczna, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, pocztą elektroniczną, ze wskazaniem zakresu komunikacji bezpośredniej, której stosowania w celach handlowych powinniśmy zaprzestać oraz danych osobowych i informacji kontaktowych, których dotyczą, a także ewentualnych innych istotnych okoliczności. Dołożymy wszelkich starań, by uwzględniać zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Przed dokonaniem odpowiednich zmian w naszych bazach danych, zastrzegamy sobie prawo weryfikacji, czy zgłoszenie faktycznie pochodzi od osoby, której dane są w nim wskazane, poprzez wysłanie wiadomości weryfikującej lub potwierdzenie telefoniczne.

  Właścicielem serwisu www.mzbkancelaria.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra w Poznaniu. Dane do kontaktu z nami, również w kwestiach związanych z niniejszą Polityką prywatności, znajdują się na stronie danych kontaktowych.

Zadzwoń 881-75-75-75
Wyślij zapytanie:

  Polityce Prywatności.