Kancelaria radcy prawnego > Sprawy spadkowe > Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia

Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje obsługę spraw związanych z poświadczeniem dziedziczenia.

Poświadczenie dziedziczenia jest instytucją stosunkowo nową i stanowi alternatywny sposób stwierdzenia praw do spadku, od kilku lat funkcjonujący w polskim porządku prawnym.

Poświadczenie dziedziczenia możliwe jest w sytuacji, gdy brak jest sporów co do sposobu dziedziczenia oraz kręgu osób należących do spadkobierców. Instytucja ta upraszcza i przyspiesza procedury spadkowe, jednakże nie zawsze – w okolicznościach danego przypadku – może znaleźć zastosowanie.

Przebieg sprawy o poświadczenie dziedziczenia:

  • Zebranie informacji dotyczących otwarcia spadku oraz kręgu spadkobierców;
  • Ustalenie tytułu prawnego spadkobrania oraz pouczenie o sposobie  i zakresie zebrania niezbędnej dokumentacji, w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza;
  • Pouczenie o obowiązkach podatkowych wynikających z dziedziczenia, przygotowanie projektów deklaracji spadkowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Byra-Zakrzewska z Poznania zajmuje się obsługą prawną spraw o poświadczenie dziedziczenia na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu uzyskania dalszych informacji.

 

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.