Alimenty

Roszczenia alimentacyjne należą do najczęściej formułowanych żądań przed sądami rodzinnymi.

Kancelaria Radcy Prawnego – Marta Zakrzewska-Byra specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących alimentów.

W przypadku spraw związanych z problemami dotyczącymi zapewnienia źródeł utrzymania dla rodziny i małoletnich, umiejętne sporządzenie pozwu inicjującego postępowanie sądowe oraz wniosków towarzyszących w zakresie np. zabezpieczenia, daje już na wstępie możliwość sprawnego i szybkiego uzyskania orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny, który umożliwi egzekucję świadczeń, i to niezależnie od dalszego przebiegu sprawy i czasu trwania procesu.

Przebieg sprawy o alimenty:

  • Zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy;
  • Udzielenie wskazówek co do sposobu i rodzaju zebrania istotnych dokumentów;
  • Ustalenie, w oparciu o dokumentację, potencjalnej wysokości roszczenia, perspektyw procesowych;
  • Sporządzenie pozwu wraz z odpowiednimi wnioskami zabezpieczającymi;
  • Wniesienie pozwu do sądu wraz z wyselekcjonowanymi załącznikami;
  • Referowanie klientowi stanu sprawy, znaczenia czynności sądowych w ramach posiedzeń;
  • Popieranie stanowiska procesowego w toku sprawy, kontrola przebiegu sprawy;
  • Udział w posiedzeniach sądu, wnioskowanie o wydanie bieżącej dokumentacji sądowej w sprawie.
Sprawy o alimenty rozpatrują wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych właściwych według miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego, na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw.


Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spraw dotyczących roszczeń alimentacyjnych na każdym etapie.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawach o alimenty, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.