Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa cywilnego:

  • odszkodowania od zakładów ubezpieczeń,
  • zasiedzenia i księgi wieczyste,
  • prawa autorskie i własność intelektualna.

Prawo cywilne to zespół norm, regulujący najczęściej stosunki majątkowe pomiędzy dwoma równorzędnymi podmiotami prawa. Prawo cywilne normuje również stosunki prawne o charakterze niemajątkowym, w szczególnym stopniu chroni dobra osobiste, np.: nazwisko, zdrowie, twórczość naukową, artystyczną i racjonalizatorską, tajemnicę korespondencji, wolności sumienia i wyznania itp.

W prawie cywilnym wyodrębnia się następujące działy:

  • część ogólną – reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego,
  • prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy,
  • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym,
  • prawo spadkowe – zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa,
  • prawo rodzinne – reguluje stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi ze wszystkimi działami prawa cywilnego.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat prawa cywilnego to zapraszamy do kontaktu  z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.