Prawa autorskie

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra prowadzi sprawy dotyczące praw autorskich i własności intelektualnej.

Sfera związana z prawami na tzw. dobrach niematerialnych, w tym dotyczących utworów, nabrała na przestrzeni ostatnich lat szczególnie dużego znaczenia. Posługiwanie się wynikami cudzej pracy twórczej – związane z uczestnictwem w obrocie gospodarczym, pracami badawczymi – nakazuje dokładnie przeanalizować sytuację prawną. Ze strony twórcy będzie to głównie analiza z punktu widzenia przysługujących mu praw majątkowych do utworu, wysokości wynagrodzenia za korzystanie z utworu oraz trwałości łączącego go z drugim podmiotem stosunku prawnego. Natomiast ze strony korzystającego z utworu zbadać należy przede wszystkim kwestie trwałości współpracy z twórcą, możliwości modyfikacji dzieła i wykorzystania go na najbardziej optymalnych polach eksploatacji.

Odrębną dziedzinę kwestii prawnych dotyczących własności intelektualnej stanowią patenty i znaki towarowe oraz procedury związane z uzyskiwaniem szerszej ochrony wytworów myśli ludzkiej z zakresu własności przemysłowej w drodze rejestracji we właściwych jednostkach (urzędach patentowych, rejestrach znaków towarowych).

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Kancelarii w zakresie spraw związanych z prawem autorskim oraz prawami własności przemysłowej jest:

  • Dokładne ustalenie oczekiwań Klientów odnoszących się do istniejącego bądź mającego powstać wytworu myśli twórczej;
  • Zaprezentowanie możliwości prawnych dotyczących uregulowania sposobu korzystania przez osoby trzecie z utworów, praw na dobrach niematerialnych (intelektualnych) oraz metod ochrony tych praw w stosunkach umownych oraz w obrocie gospodarczym;
  • Sporządzanie projektów umów licencyjnych oraz przenoszących prawa, analiza przedkładanych przez Klientów projektów umów dotyczących prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw na dobrach niematerialnych (intelektualnych), sygnalizowanie obszarów zagrożeń.

Nasza Kancelaria kompleksowo pomaga w ochronie twórczości i korzystaniu z roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Więcej informacji na temat możliwości doradztwa prawnego w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej mogą Państwo uzyskać w bezpośrednim kontakcie z naszą Kancelarią.

 

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.