Kancelaria radcy prawnego > Prawo pracy > Klauzule konkurencyjne

Klauzule konkurencyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra zajmuje się przygotowaniem oraz analizą klauzul konkurencyjnych.

Klauzule konkurencyjne nie są immanentną cechą stosunku pracy, a ich zastosowanie w praktyce daleko wykracza poza normy prawa pracy i ma zastosowanie również do innych form świadczenia pracy zarobkowej.

Dokładna analiza prawna proponowanych w tym zakresie zapisów przez pracodawcę (zamawiającego, zlecającego) może okazać się niezwykle przydatna z punktu widzenia perspektyw wykorzystania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania danego rodzaju pracy bądź prowadzenia w przyszłości określonej działalności na rzecz innego podmiotu.

Z drugiej strony, umiejętne sformułowanie zapisów klauzul konkurencyjnych jest skutecznym narzędziem zachowania pozycji i konkurencyjności przedsiębiorcy na rynku, szczególnie w dziedzinach wąskich i specjalistycznych.

Przy rozstrzyganiu konkretnych problemów na tle klauzul konkurencyjnych Kancelaria zwraca szczególną uwagę na:

  • Dokładne ustalenie zasięgu terytorialnego, czasowego, przedmiotowego i podmiotowego zapisów ograniczających bądź zakazujących prowadzenia działalności konkurencyjnej, zreferowanie różnic pomiędzy zakazem konkurencji, a obowiązkiem zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • Informowanie Klienta o znaczeniu i rodzaju stosowanych sankcji z tytułu nieprzestrzegania zapisów dotyczących konkurencji;
  • Ustalenie rodzaju ekwiwalentu z tytułu powstrzymania się od  działalności konkurencyjnej;
  • Sporządzanie pism, wniosków oraz pozwów z tytułu roszczeń na tle klauzul konkurencyjnych, wnoszenie do sądu pism inicjujących postępowanie oraz popieranie stanowiska procesowego i monitorowanie przebiegu spraw.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne związane z klauzulami konkurencyjnymi zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszą Kancelarią w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.