Kancelaria radcy prawnego > Prawo cywilne > Zasiedzenia i księgi wieczyste

Zasiedzenia i księgi wieczyste

Radca Prawny Marta Zakrzewska-Byra zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z zasiedzeniami oraz księgami wieczystymi.

Sprawy dotyczące zasiedzeń nieruchomości pojawiają się stosunkowo często również jako spory towarzyszące w kontekście spraw spadkowych (w szczególności działów spadków). Niejednokrotnie tematyka zasiedzeń występuje w sprawach związanych z posadowieniem linii i przewodów przesyłowych (gaz, energia elektryczna, woda) przez przedsiębiorstwa działające w tym zakresie – w kontekście zasiedzenia służebności przesyłu. Wnikliwe wyjaśnienie kwestii związanych z początkiem i końcem biegu zasiedzenia, elementami dobrej bądź złej wiary posiadania zasiadującego, pozwala na ustalenie, czy faktycznie doszło do zasiedzenia, wywierającego skutki w sferze prawa cywilnego.

Skutki zdarzeń prawnych w sferze prawa rzeczowego wymagają stosownych wpisów i adnotacji w księgach wieczystych. Nie tylko zakup i darowizna nieruchomości, ale również nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania, uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a także zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej i podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, umownego lub sądowego działu spadku etc. – mogą wymagać stosownych wpisów w księgach wieczystych.

Kancelaria podejmuje następujące czynności związane z kwestiami zasiedzenia i ksiąg wieczystych:

  • Ustalenie podmiotu wykonującego faktycznie prawo własności cudzej rzeczy oraz przedmiotu zasiedzenia;
  • Określenie rodzaju posiadacza cudzej rzeczy przez wywodzącego swoje uprawnienie, ogólnych terminów zasiedzenia oraz daty początkowej i końcowej biegu terminu zasiedzenia;
  • Pouczenie Klienta o zakresie niezbędnej dokumentacji i rodzaju innych środków dowodowych, koniecznych dla wykazania zasiedzenia;
  • Sporządzenie wniosku inicjującego postępowanie oraz złożenie go we właściwym Sądzie wraz z odpowiednimi załącznikami oraz opłatami, monitorowanie przebiegu sprawy, uczestnictwo w rozprawach;
  • W sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Kancelaria sporządza wnioski, projekty wniosków o wpis prawa własności bądź innych praw ujawnianych w księgach wieczystych.

Nasza Kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się sprawami o zasiedzenia oraz innymi kwestiami prawnymi związanymi z wpisami do ksiąg wieczystych.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się sprawami o zasiedzenie nie tylko w Poznaniu.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.