Prawo pracy

Nasza Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa pracy:

Pomimo funkcjonujących w polskiej rzeczywistości gospodarczej różnych form prawnych świadczenia pracy zarobkowej, stosunek pracy jest najczęściej stosowaną instytucją prawną, która u obu stron umowy o pracę rodzi liczne konsekwencje prawne i może stanowić źródło sporów. Charakter przepisów Kodeksu pracy – w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania prawa pracy – powoduje wieloznaczność ocen i interpretacji, co otwiera możliwość i rodzi potrzebę dostosowywania umów, regulaminów i procedur do potrzeb konkretnej strony stosunku pracy (pracodawcy lub pracownika).

Nasza Kancelaria świadczy – zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników – pomoc w sporządzaniu istotnych z prawnego punktu widzenia dokumentów – umów o pracę, wypowiedzeń, regulaminów, klauzul o zakazie konkurencji.

Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc i wsparcie prawne Kancelarii w zakresie poradnictwa związanego z wynagrodzeniami, zasiłkami i urlopami, wypadkami przy pracy i innymi zagadnieniami związanymi z prawem pracy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.