Honoraria

Stosowane przez Kancelarię stawki wynagrodzenia za świadczone usługi są wypadkową czynników, takich jak: specyfika i stopień skomplikowania sprawy, narzucone przez czynniki zewnętrzne ograniczenia czasowe, częstotliwość kontaktów z Klientem.

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra każdorazowo ustala z Klientem zasady, w oparciu o które następuje rozliczenie za świadczone usługi, tak aby odbywało się ono z wzajemną satysfakcją. Możliwe są rozliczenia w oparciu o uzgodnione stawki godzinowe bądź przyjęty ryczałt.

W związku z prowadzoną sprawą, w której wymagane jest uiszczenie opłat sądowych, uregulowanych w odrębnych przepisach, Kancelaria informuje każdorazowo Klienta o wysokości należnych opłat, których wysokość obowiązany jest on pokryć.

Zapraszamy do kontaktu z nami, celem uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej działalności oraz warunków świadczenia usług.

Zadzwoń 881-75-75-75
Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.